İnternet Reklamcılığı Terimleri ve Banner Ölçüleri

İnternet Reklamcılığı Terimleri ve Banner Ölçüleri

İnternet Reklamcılığı Nedir;

gazete, televizyon, radyo gibi klasik mecralarla karşılaştırıldığında, hem ölçümlendirilebilir olması hem de daha düşük maliyetle daha fazla kitlelere ulaşabilmesi ile ciddi anlamda avantaj sağlamaktadır. İnternet’in son yıllarda kazandığı ivme ile dünya üzerindeki herhangi bir bilgiye en kısa sürede ulaşılabilmesini sağlayan bir kitle iletişim aracı olduğunu düşünürsek; “İnternet Reklamcılığı” hedef kitlenize ürün ve hizmetlerinizi en etkin şekilde tanıtmanızı sağlayabilecek reklamcılık türüdür.

İnternet Reklamcılığı; öncelikle hedef kitleye direk ulaşarak reklamcılığın asıl amacına hizmet eden, çeşitli ölçüm yöntemleriyle reklam verene stratejik önem taşıyacak raporlar sunabilen ve geri dönüşümü belgeleyebilen, diğer mecralara oranla daha direkt çözümler sağlarken bunu çok daha düşük bütçelere çözümleyebilen, oldukça karlı bir yatırımdır.

İnternet Reklamcılığı; kolay ölçümlenebilir olması, düşük maliyet ile yüksek görüntülenme oranına sahip olması ve direkt olarak hedeflenen kitleye ulaşmasından dolayı, tüm dünyada reklam verenler tarafından tercih edilen bir reklamcılık dalıdır.

Zenginleştirilmiş Medya Uygulamaları ( Rich media ads )
Neredeyse tüm internet reklam kampanyalarında kullanılan Zenginleştirilmiş Medya Uygulamaları terimi, yüksek kaliteli animasyon, duraksız ses ve video, oyunlar, formlar gibi banner ve benzeri reklam uygulamalarına denmektedir. Başlarda Java, Javascript, Flash, Shockwave ve DHTML’le yapılan Zenginleştirilmiş Medya Uygulamaları’nın bugün neredeyse tamamı Flash’la yapılmaktadır.

Tıklanma ( Click Through ) 
Tıklanma; herhangi bir internet reklamının kullanıcılar tarafından tıklanmasına denir. Kullanıcı, reklama tıkladığında başka bir web sayfasına yönlendirilir. Kullanıcı, her reklama tıkladığında tıkladığı reklam için 1 unite tıklanma kaydedilir.

Görüntülenme ( Impression )
Görüntülenme; herhangi bir internet reklamının kullanıcılar tarafından görüntülenmesine denir. Kullanıcı, her yeni sayfa açtığında, görüntülediği reklam için 1 ünite görüntülenme kaydedilir.

Tıklanma Oranı ( CTR : Click Through Rate )
Tıklanma oranı; internet reklamını tıklayan kullanıcıların, görüntüleyen kullanıcılara oranıdır. Toplam tıklanma bölü (/) toplam görüntülenme şeklinde hesaplanır.

Örneğin;
Bir banner reklamını 1.000.000 kişi görüntülediyse fakat sadece 100.000 kişi tıkladıysa, banner’ın “Tıklanma oranı” %10′dur.

100.000 / 1.000.000 = 0.1 = %10

Dönüşüm ( Conversion ) 
Dönüşüm; herhangi bir internet reklamı aracılığıyla ( Banner, akıllı linkler, arama motoru reklamları vb. ) reklamverenin sitesine gelen ziyaretçinin, reklamveren tarafından belirlenen aktiviteyi gerçekleştirmesine denir. Bu aktivite; site üyeliği, bülten aboneliği, satın alma vb. aktiviteler olabilir.

Dönüşüm Oranı ( Conversion Rate ) 
Dönüşüm oranı; reklamveren tarafından önceden belirlenen aktiviteyi gerçekleştiren ziyaretçilerin, dış reklama tıklayarak siteye gelen tüm ziyaretçilere yüzdesel oranıdır. Toplam dönüşüm bölü (/) toplam ziyaretçi şeklinde hesaplanır.

Örneğin;
Reklamveren tarafından, dönüşümün “site üyeliği” olarak tanımlandığını farzedelim. Bir banner reklamına tıklayarak 1.000.000 kişi siteyi ziyaret etti fakat sadece 100.000 kişi üye olduysa, bu banner’ın “Dönüşüm oranı” %10′dur.

100.000 / 1.000.000 = 0.1 = %10

Tüm Network Üzeri Yayın ( RON : Run Of Network ) 
Banner veya benzeri internet reklam formatlarının; web sitesi veya sayfa hedeflemesi yapılmadan, belirlenen bir web siteleri ağının, tüm site ve sayfalarında yayınlanması demektir.

Tüm Site Üzeri Yayın ( ROS : Run Of Site ) 
Banner veya benzeri internet reklam formatlarının; sayfa hedeflemesi yapılmadan, belirlenen bir web sitesinin tüm sayfalarında yayınlanması demektir.

Reklam Sunucusu ( Adserver ) 
Reklam sunucusu, banner’ların yayınlanacakları web sitesindeki önceden belirlenmiş alana yerleştirilmelerini, görüntülenme ve tıklanma gibi analitik bilgilerin takibini sağlayan kullanıcı arayüzüne sahip sunucudur.

İnternet Reklam Maliyetleri Terimleri

Görüntülenme Başına Maliyet ( CPM : Cost Per Mile -Thousand Impressions- )
Reklamverenin, görüntülenme başına ödeme yaptığı sistemdir. İnternet reklamı , kullanıcılar tarafından 1000 kez görüntülendiğinde, bu 1 ünite olarak sayılır ve reklam bu ünite üzerinden fiyatlandırılır.

Tıklanma Başına Maliyet ( CPC : Cost Per Click )
Reklamverenin, tıklanma başına ödeme yaptığı sistemdir. Bir site üzerinde bulunan reklam formatlarına her tıklandığında yapılan ücretlendirmedir. Tıklanma başına maliyet, web sitesi ziyaretçi sayısı, reklamın görüntülenme oranı vb. üzerine belirlenmez.

Aksiyon Başına Maliyet ( CPL : Cost per Lead / CPA: Cost per Action > Her ikisi de aynıdır )
Kullanıcının, internet reklamına tıklayarak siteye geldiğinde reklamveren tarafından tanımlanmış aktiviteyi gerçekleştirmesinde alınan ücrettir. Bu aktiviteler, e-bülten aboneliği, site üyeliği vb. kullanıcının siteye belirli bir bilgiyi kayıt etmesinden oluşur. Satın alma, para transferleri gibi işlemler bu maliyet türüne dahil değildir.

Satın Alma Başına Maliyet ( CPA : Cost Per Acqusition ) 
Kullanıcının, internet reklamına tıklayarak siteye geldiğinde reklamveren tarafından tanımlanmış “satın almayı” gerçekleştirmesinde alınan ücrettir. Satın alma, para transferleri gibi işlemler bu maliyet türüne dahildir.

Görüntülenme Başına Maliyet

( CPM: Cost Per Mile -Thousand Impressions- )

Reklamverenin, görüntülenme başına ödeme yaptığı sistemdir. İnternet reklamı, kullanıcılar tarafından 1000 kez görüntülendiğinde, bu 1 ünite olarak sayılır ve reklam bu ünite üzerinden fiyatlandırılır.

Uygulama Örnekleri:

Display Advertising olarak da adlandırılan Banner’lar ve Zenginleştirilmiş Medya Uygulamaları ( Rich media ads ) genel olarak “görüntülenme başına maliyet” üzerinden fiyatlandırılır.

Piyasa Standartları:

Görüntülenme Başına Maliyet uygulamalarında, piyasa standartları banner’ın büyüklüğüne ve formatına göre değişmektedir. Genel bir standart henüz oturmamıştır fakat piyasada yaklaşık olarak talep edilen ücretler, banner’ın büyüklüğüne göre 1 CPM: 2 $ ile 5 $ arasında değişmektedir. Yayıncı, bu fiyat aralığını banner türüne ve sitesinin kalitesine göre artırabilir.

Örnekler:

728×90 piksel banner ( 1 CPM: 3 $ )
120×400 piksel banner ( 1 CPM: 2 $ )
728×90 piksel “expandable” banner ( 1 CPM: 4 $ )
Ad Corner ( 1 CPM: 5 $ )
Interstitial Banner ( 1 CPM: 5 $ )

Fiyatlandırma Örneği:

1 ünite CPM fiyatı 2 $ olan 1.000.000 görüntülenmede toplam maliyet 2.000 $’dır.

1.000.000 / 1.000 = 1.000 ünite
1.000 ünite X 2 $ CPM = 2.000 $

Avantajlar / Dezavantajlar:

“Görüntülenme Başına Maliyet” uygulamaları, yeni bir marka veya ürünün tanıtımında farkındalık yaratmak için avantajlıdır. Bu tip uygulamaları Tıklama Başına Maliyet uygulamaları ile beraber kullanmak, hem farkındalık yaratmak hem de web sitenize trafik sağlamak için mantıklı bir yöntem olacaktır.

Görüntüleme başına maliyet uygulamalarının dezavantajı ise, Tıklanma Oranlarının çok düşük olması ve web sitenize önemli bir trafik sağlamamasıdır. Bu uygulamalar, marka bilinirliğini artırır ve uzun vadede avantaj sağlayabilir fakat kısa vadeli ve performans bazlı kampanyalarda pek faydası olmaz.

Tıklanma Başına Maliyet 

( CPC: Cost Per Click )

Reklamverenin, tıklanma başına ödeme yaptığı sistemdir. Bir site üzerinde bulunan reklam formatlarına her tıklandığında yapılan ücretlendirmedir. Tıklanma başına maliyet; web sitesi ziyaretçi sayısı, reklamın görüntülenme oranı vb. üzerine belirlenmez.

Uygulama Örnekleri:

Google Adwords Reklamları, Facebook Reklamları, Akıllı linkler ( Intellitxt ) ve benzeri reklam formatları genel olarak “tıklama başına maliyet” üzerinden fiyatlandırılır.

Piyasa Standartları:

Google Adwords Reklamları
Google Adwords reklamlarında standart bir maliyet yoktur. Tıklama maliyetleri, seçilen “anahtar kelimelere” göre “açık artırma” yolu ile değişken olarak ücretlendirilir. Minimum harcama zorunluluğunuz yoktur. Google AdWords Reklamları için ödeyeceğiniz tutarı belirlemek size kalmıştır. Örneğin 10 YTL’lik günlük bütçe ve reklamınıza yönelik her tıklama için maksimum 15 kuruşluk bir maliyet belirleyebilirsiniz.

Facebook Reklamları 
Facebook Reklamları ( Facebook Ads ) hedef kitle seçerek, “açık artırma” yolu ile değişken olarak ücretlendirilir. Facebook reklamlarında da “anahtar kelimeler” tıklama maliyetleri açısından önem taşımaktadır.

Akıllı Linkler
Web sitesi sayfalarında; metinsel içeriğe entegre edilen “Akıllı link” uygulamalarında “Tıklama başına Maliyetler” sabittir, yani bir reklam vermeden önce her tıklama başına ne kadar ödeyeceğinizi bilirsiniz. Akıllı link uygulamalarında, piyasa standartı yaklaşık olarak 0.40 TL civarındadır. Elbette, bu rakam akıllı linkler ile yayınladığınız reklam kutusu formatına göre ( statik imaj, flash animasyon, video vb. ) değişkenlik göstermektedir.

Avantajlar / Dezavantajlar:

“Tıklama Başına Maliyet” uygulamaları, yeni bir marka veya ürünün tanıtımında ve performans bazlı kampanyalarda hızlı trafik sağlamak adına çok faydalıdır. Bu uygulamalar, bütçenizle paralel performans sağlar ve reklamınız daha yayına girmeden bütçeniz karşılığında yaklaşık olarak ne kadar trafik alacağınızı bilirsiniz.

Tıklama Başına Maliyet uygulamalarında dezavantaj sayılmayan fakat dikkat edilmesi gereken konu, Dönüşüm Oranlarıdır. Eğer bir kampanya esnasında tıklamalar üzerinden gelen ziyaretçilerin dönüşüm oranı çok düşükse kampanyanın içeriğini ve reklam araçlarınızı gözden geçirmek en doğru yaklaşım olacaktır.

Dönüşüm Başına Maliyetler

Aşağıda bulunan maliyet türleri “Dönüşüm Başına Maliyet” olarak tanımlanmaktadır.

Aksiyon Başına Maliyet 

( CPL: Cost per Lead / CPA: Cost per Action )

Kullanıcının, internet reklamına tıklayarak siteye geldiğinde reklamveren tarafından tanımlanmış aktiviteyi gerçekleştirmesinde alınan ücrettir. Bu aktiviteler, e-bülten aboneliği, site üyeliği vb. kullanıcının siteye belirli bir bilgiyi kayıt etmesinden oluşur. Satın alma, para transferleri gibi işlemler bu maliyet türüne dahil değildir.

“Aksiyon başına maliyet” uygulamalarında, reklamveren daha çok kontrole sahiptir. Reklamın hangi siteler üzerinde yayınlandığını belirler ve sürekli kontrol edebilir. Bunun sebebi, belirlenen aksiyonun ( site üyeliği, bülten üyeliği vb. ) genellikle ücretsiz olmasından kaynaklanmaktadır.

Uygulama Örnekleri:

“Aksiyon başına maliyet” uygulamaları; banner’lar, Google Adwords veya akıllı linkler vb. tüm internet reklam araçları üzerinden uygulanabilir. Aksiyon başına maliyet uygulamaları; görüntüleme veya tıklama maliyetleri üzerinden değil, sadece belirlenen aksiyonun gerçekleştirilmesi üzerinden fiyatlandırılır. Kullanıcın gerçekleştirdiği her aksiyon başına bir ünite fiyatı belirlenir ve bu fiyatlandırma uygulanır.

Piyasa Standartları:

Aksiyon başına maliyet uygulamalarında hiçbir piyasa standardı yoktur. Bu uygulamalar, belirlenen aksiyonun detayına göre tamamen reklamveren ve yayıncının pazarlığı üzerinden belirlenir.

Avantajlar / Dezavantajlar:

“Aksiyon başına maliyet” uygulamaları, İnternet Reklamcılığında en faydalı yöntemlerden biridir. Bunun sebebi, reklam aracıyla bağımsız olarak trafik hangi kaynaktan gelirse gelsin, sadece belirlediğiniz amaç yani aksiyon gerçekleştiğinde fiyatlandırılmasıdır.

Aksiyon başına maliyet uygulamalarında dezavantaj sayılabilecek bir konu, bu uygulamalarda belirlediğiniz aksiyonun net bir tarih aralığında tamamlanmasının mümkün olmamasıdır. Bu uygulama uzun süreli ve dönemsel bir reklam stratejisi dahilinde kullanılmalıdır çünkü kısa vadeli kampanyalarda istenilen sonucun alınıp alınamayacağı kesin değildir.

Satın Alma Başına Maliyet 

( CPA: Cost Per Acqusition )

Kullanıcının, internet reklamına tıklayarak siteye geldiğinde reklamveren tarafından tanımlanmış “satın almayı” gerçekleştirmesinde alınan ücrettir. Satın alma, para transferleri gibi işlemler bu maliyet türüne dahildir.

“Satın alma başına maliyet” uygulamalarında, reklamveren daha az kontrole sahiptir. Reklamın hangi siteler üzerinde yayınlandığını belirlemez ve sürekli kontrol etmek durumunda kalmaz. Bunun sebebi, belirlenen “satın alma” işleminin ücretli olmasından kaynaklanmaktadır.

Uygulama Örnekleri:

“Satın alma başına maliyet” uygulamaları; banner’lar, Google Adwords veya akıllı linkler vb. tüm internet reklam araçları üzerinden uygulanabilir. Satın alma başına maliyet uygulamaları; görüntüleme veya tıklama maliyetleri üzerinden değil, sadece belirlenen satışın gerçekleştirilmesi üzerinden fiyatlandırılır. Kullanıcıların gerçekleştirdiği her satın alma başına bir ünite fiyatı belirlenir ve bu fiyatlandırma uygulanır.

Piyasa Standartları:

Satın alma başına maliyet uygulamalarında da hiçbir piyasa standardı yoktur. Bu uygulamalar, yapılan satışın detayına göre tamamen reklamveren ve yayıncının pazarlığı üzerinden belirlenir.

Avantajlar / Dezavantajlar:

Satın alma başına maliyet uygulamaları, İnternet Reklamcılığında en faydalı yöntemdir. Bunun sebebi, reklam aracıyla bağımsız olarak trafik hangi kaynaktan gelirse gelsin, sadece belirlediğiniz satış gerçekleştiğinde fiyatlandırılmasıdır.

Satın alma başına maliyet uygulamalarında da dezavantaj sayılabilecek konu, bu uygulamalarda belirlediğiniz satışın net bir tarih aralığında tamamlanmasının mümkün olmamasıdır. Bu uygulama uzun süreli ve dönemsel bir reklam stratejisi dahilinde kullanılmalıdır çünkü kısa vadeli kampanyalarda istenilen sonucun alınıp alınamayacağı kesin değildir.

( Banner Ölçülerini sayfa üzerinde yerleştirilmiş olarak görmek için aşağıdaki sayfa şablonunu kullanabilirsiniz)

Banner Reklam Çeşitleri

İnternet Reklam Çeşitleri : Banner Reklamları,Arama Motoru Pazarlama,Akıllı Linkler,Sosyal Medya Pazarlama,Online PR,E-Posta ile Pazarlama,Satış Ortaklıkları,Diğer Uygulamalar

Standart Banner Reklamları

Standart banner’lar, dünya genelinde kabul görmüş boyutlardan oluşmaktadır. Neredeyse internetteki tüm siteler üzerinde, standart banner’lar için ayrılmış bir reklam alanı mutlaka bulunmaktadır. Standart banner’lar için geçerli olan global boyutlar aşağıdadır:

– Leaderboard: 728 x 90 piksel
– Full Banner: 468 x 60 piksel
– Half Banner: 234 x 60 piksel
– Skyscraper: 120 x 600 piksel
– Wide Skyscraper: 160 x 600 piksel
– Medium Rectangle: 300 x 250 piksel
– Vertical Rectangle: 240 x 400 piksel
– Rectangle: 180 x 150 piksel

………………………………………………………………………………………………………………

Zengin Medya Banner Reklamları

Zengin medya banner’lar; animasyon, ses, video veya etkileşimli özellikler içeren banner çeşitleridir. Zengin medya banner uygulamalarının standart banner’lardan en önemli farkı, kullanıcı ile etkileşim kurmalarıdır. Zengin Medya Banner Çeşitlerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Rollover Banner

Rollover banner, imleci üzerine götürdüğünüzde aşağıya doğru açılan banner çeşitidir. Kapalı konumdayken genel olarak standart banner boyutundadır fakat aşağıya doğru standart dışı bir boyutta açılabilir.

Expandable Banner

Expandable banner, rollover banner ile aynı işleve sahip olan banner çeşitidir. Rollover banner ile arasındaki fark, kapalı konumdayken standart dışı bir format olabilmesi ve sadece aşağıda değil sola sağa ve bazı uygulamalarda yukarıya dahi açılabilmesidir. Her iki formatta da banner’ın açık versiyonunun standart bir boyutu yoktur, reklamverenin isteğine veya tasarımcının kararına göre değişebilir.

Sticky Banner

Sticky banner, normal şartlarda web sitesi sayfa şablonunun dış kısmında sol veya sağ alanda bulunan banner çeşitidir. Bu banner’ın “sticky” yani “yapışkan” olarak tanımlanmasındaki sebep, sayfa aşağı kaydırılsa da, banner’ın sabit olarak ekranda kalmasıdır. ( Diğer tüm banner çeşitleri sayfa aşağı kaydırıldığında yukarda kalır ve ekranda görülemez. )

Floating Ad

Floating Ad, web sitesi sayfaları “üzerine” yerleşim ve boyut bağımsız olarak açılabilen, animasyon, ses ve video içerebilen banner çeşitidir. Genel olarak, açtığınız sayfanın üzerinde herhangi bir alanda belirir ve ancak “kapat” butonu tıklayarak kapatılabilir. ( Bu banner çeşitinde mutlaka bir kapat butonu olması gerekir, aksi takdirde gezmek istediğiniz sayfada floating ad’in altında kalan herhangi bir alana tıklayamazsınız. )

Floating Ad uygulamaları, genelde sadece ana sayfada veya tek bir alt sayfada yayınlanır. Tüm site sayfaları veya birden fazla sayfada uygulanması doğru değildir, kullanıcıya ciddi anlamda rahatsızlık verebilir ve kullanıcı siteyi terk edebilir.

Ad Corner ( Cover Page )

Ad Corner, Floating Ad benzeri fakat görünüm ve etkileşim anlamında bazı farkları olan banner çeşitidir. Ad Corner’ın Floating Ad ile en önemli farkı, sayfaya ilk girdiğinizde kendiliğinden açılması, fakat “kapat” butonuna tıkladığınızda ufalarak sayfanın belirli bir alanına yerleşmesidir. Ad Corner’ı kapattıktan sonra, banner bir köşeye yerleşir ve alt sayfalarda da aynı konumda bulunmaya devam eder. Kullanıcı, bu banner’a tıklayarak tekrar açabilir veya alternatif olarak tıklandığında dış bir web sitesine de yönlendirilebilir.

Interstitial Banner

Interstitial banner, sayfalarda gezinirken beliren ve site yapısından tamamen farklı bir sayfa tasarımına sahip olan “sayfa arası” banner çeşitidir. Kullanıcı, herhangi bir alt sayfadan bir başka sayfaya tıkladığında, site yapısından farklı bir sayfa açılır ve Interstitial Banner görüntülenir. Bu sayfayı ancak “sayfayı geç” butonuna tıklayarak kapatır ve son tıkladığınız web sitesi sayfasını açabilirsiniz. ( Çoğu Interstitial banner çeşitinde, banner’ın görüntülenmesi için bir saniye aralığı vardır ve bu süre bittiğinde banner sayfası zaten kendiliğinden kapanır. )

Page Skin

Page skin, sayfa giydirme yapılan ve diğer tüm banner türlerinden farklı bir uygulamadır. Page skin uygulamalarında, web sitelerinin ana şablon yapısının dışında kalan sol ve sağ alandaki boşluklara reklam amaçlı görseller yerleştirilir.

Arama Motoru Pazarlama

Arama Motoru Reklamları

Google ve benzeri arama motorları üzerinde yayınlanan “internet reklam çeşitleri”ne Arama Motoru Reklamları denmektedir. Birkaç farklı arama motoru üzerinde yayınlanabilen reklamlar, Google’ın önlenemez yükselişiyle ağırlıklı olarak Google’a endeksli hale gelmiştir.

Google üzerinde yayınlanan Arama Motoru Reklamları, Google Adwords programı sayesinde detaylı olarak hedeflenen kitleye nokta vuruşu yapmanızı sağlar.

Fiyatlandırma Modeli:

Google Reklamları, Tıklama Başına Maliyet üzerinden fiyatlandırılır.

Arama Motoru Optimizasyonu ( SEO )

“Arama Motoru Optimizasyonu”, web sitesi ve sayfalarının Arama Motorları tarafından daha kolay bulunup indekslenmesi ve Arama Sonuç Sayfalarında üst sıralarda çıkmasını sağlamak amacıyla uygulanan işlemlerdir. Arama Motoru Optimizasyonu, web sitesi üzerinde ( on-site ) ve web sitesi haricinde, dış sitelerde ( off-site ) uygulanan işlemlerin bütününe denmektedir.

Fiyatlandırma Modeli:

Arama Motoru Optimizasyonu’nda bir Fiyatlandırma Modeli henüz oturtulmamıştır. Fiyatlar, Reklamveren ve ajans arasında görüşülmelidir.

………………………………………………………………………………………………………………

Akıllı Linkler ( Intellitxt )

Akıllı link; web siteleri sayfalarında bulunan metinlerinde bazı kelimelerin parlatılarak link haline getirilmesidir. Kullanıcı, akıllı link’in üzerine mouse’unu götürdüğünde bir reklam kutusu görünür ve bu reklam kutusunda zengin medya banner uygulamalarına benzer, animasyon, ses veya video sunulabilir.

Fiyatlandırma Modeli:

Akıllı Linkler, Tıklama Başına Maliyet üzerinden fiyatlandırılır.

………………………………………………………………………………………………………………

Sosyal Medya Pazarlama

“Sosyal Medya Pazarlama”, internet reklam uygulamaları arasında en yeni kavramdır diyebiliriz. Sosyal Medya Pazarlama, kısaca Facebook, Twitter vb. Sosyal medya siteleri üzerinde marka, hizmet ve ürünlerinizi tanıtmak amacıyla yapılan pazarlama çalışmalarına verilen genel isimdir.

Sosyal Medya Pazarlama, tek değil iki yönlü ve uzun sureli bir çalışmadır, kesinlikle kısa dönemli bir reklam kampanyası gibi düşünülmemelidir. “Sosyal Medya Pazarlama” uygulamalarını, Müşteri İlişkilerini güçlendirmek ve Online PR amaçlı kullanmak uzun dönemde faydalı olacaktır.

“Sosyal Medya Reklamları” ise, yukarıda açıklanan banner’lar ile parallel mantıkta, Sosyal Medya siteleri üzerinde yayınlanan reklam öğeleridir. Bu reklam türünü, bir kampanya mantığında ve kısa sureli bir internet reklam uygulaması olarak tanımlayabiliriz.

Fiyatlandırma Modeli:

Sosyal Medya Pazarlama uygulamalarında bir Fiyatlandırma Modeli henüz oturtulmamıştır. Fiyatlar, Reklamveren ve ajans arasında görüşülmelidir.

Sosyal Medya Reklam öğeleri ise, Tıklama Başına Maliyet üzerinden fiyatlandırılır.

………………………………………………………………………………………………………………

Online PR

Online PR, genel olarak web siteleri ve blog’lar üzerinde “Haber İçerikleri’nin” ( Advertorials ) yayınlanması ile uygulanan bir entegre reklam türüdür. Reklam içeriğinin, web sitesi veya blog sahibi tarafından yayınlandığı öngörülür ve kullanıcı tarafından reklam olarak tanımlanamaz.

Yukarda açıklanan Sosyal Medya Pazarlama uygulamalarının bir kolu da Online PR’ı kapsamaktadır.

Fiyatlandırma Modeli:

Online PR uygulamalarında bir Fiyatlandırma Modeli henüz oturtulmamıştır. Fiyatlar, Reklamveren ve websitesi veya blog sahibi arasında görüşülmelidir.

………………………………………………………………………………………………………………

E-Posta ile Pazarlama

“E-Posta ile pazarlama” (ya da email ile pazarlama) şu anda en çok kullanılan internet reklam uygulamalarından birisidir. E-Posta ile pazarlama özellikle başlangıçta yoğun bir çalışma isteyen ve uzun vadeli bakılması gereken bir pazarlama yöntemidir. Ancak doğru uygulandığı zaman, uzun vadede karlı bir “internet pazarlama” yöntemidir.

E-posta ile Pazarlama uygulamalarında dikkat edilmesi gereken en önemli konu, gönderilen e-posta’lar için kullanıcıdan izin almak ve SPAM niteklikli e-posta’lar göndermemeye özen göstermektir.

Fiyatlandırma Modeli:

E-Posta ile pazarlama hem Görüntülenme Başına Maliyet hem de Tıklama Başına Maliyet üzerinden fiyatlandırılabilir.

………………………………………………………………………………………………………………

Satış Ortaklıkları ( Affiliate Marketing )

Affiliate Marketing, Satış Ortaklığı anlamına gelmektedir. Bu sistem, basit bir tabirle komisyonculuk olarak nitelendirilebilir. Satış Ortaklıkları dahilinde, internet üzerinde bir başkasının ürününü satması için bir yol oluşturur ve satış gerçekleştiğinde komisyonunuzu alırsınız.

Fiyatlandırma Modeli:

Satış Ortaklıkları, Satın Alma Başına Maliyet üzerinden fiyatlandırılır.

………………………………………………………………………………………………………………

Diğer Uygulamalar

Advergame

Advergame; “internet pazarlama” alanına hizmet veren ve amacı pazarlama içerikli mesajlarla marka bilinirliliğini arttırmak olan bir oyun türüdür. Geleneksel pazarlama yöntemlerinden sıyrılmak isteyen firmaların tercih ettiği advergame’ler tüketici ve marka arasında pozitif bir bağ yaratır. Oyunu oynayan kullanıcılar markayla birebir ilişki içerisinde olarak bir süre sonra markanın ürün veya hizmetini oyunla bağdaştırıp daha akılda kalıcı hale gelmesini sağlamaktadır.

Fiyatlandırma Modeli:

Advergame’lerde bir Fiyatlandırma Modeli henüz oturtulmamıştır. Fiyatlar, Reklamveren ve ajans arasında görüşülmelidir.

Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: